Iskolakezdési játék - Max-Tech Solar
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 30.
2022. szeptember 6.

Iskolakezdési játék

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK


A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével készült.  A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója (továbbiakban: “Szervező”) a MAX-TECH SOLAR Korlátolt Felelősségű Társaság (adószám: 27078664213).

A nyereményjátékban csak 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy regisztrálni, valamint a nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult. Szervező nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a saját adatait hibásan, vagy hiányosan adta meg. A nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyek hozzátartozói. A nyereményjátékban való részvétel a jelen szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a hivatalos Facebook oldalán.

A JÁTÉK IDŐTARTAMA

2022.09.06. 12:00 ÓRA – 2022.09.26. 10:00 ÓRA

Eredményhirdetés: a nyereményjátékban 1 nyertest sorsolunk ki azok között, akik a szabályzatnak megfelelően játszanak.

A sorsolás időpontja: 2022.09.26. 10:30 óra

A sorsolás egy véletlenszerűséget használó algoritmussal történik.

Eredményhirdetés ideje: 2022.09.26. 11:00 óra

Eredményhirdetés közzététele: A Maxomin Villamossági Szaküzlet Facebook oldalán a nyertes kommentre adott válaszában. 

A JÁTÉK

1. KEDVELNI a Maxomin Villamossági Szaküzlet Facebook oldalát

2. BELINKELNI az eredeti játékposzt alá azoknak a személyeknek a profiljait, akik szintén örülnének a játék lehetőségének.

3. MEGÍRNI KOMMENTBEN, hogy Neked mi volt a kedvenc tantárgyad általános iskolában. 

NYEREMÉNY


A nyeremény egy darab Avide LED Asztali Lámpa (értéke: 12990.-). A Szervező az ajándékváltoztatás jogát fenntartja. A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A nyertes játékosnak kötelessége 72 órán belül Facebook üzenetben felvennie a kapcsolatot a Szervezővel a nyeremény átvételének részleteiről. Abban az esetben, ha a nyertes 3 napon belül nem veszi fel Szervezővel a kapcsolatot, úgy helyette pótnyertes kerül kisorsolásra. A Szervező az ajándékok tekintetében sem szavatosságot, sem garanciát nem vállal. A játék során megadott válasz megadásával a játékos tudomásul veszi, hogy a játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. A válaszadást a játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező bármikor megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő játékos bármely okból nem felel meg a játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett játékost a játékból kizárhatja.

NYEREMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ESETLEGES DÍJFIZETÉSEK

A jelen játékban részt vevő játékosokat a nyereménnyel kapcsolatosan NEM terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség. A nyeremény felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes játékost terhelik. A nyereményt SZEMÉLYESEN LEHET ÁTVENNI a Villamossági szaküzletünkben (Pilisvörösvár, Bécsi út 30.)

ADATKEZELÉS


A játék adatfeldolgozója a Szervező, a MAX-TECH SOLAR Korlátolt Felelősségű Társaság. A játékban részt vevő személy, a játékban való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a játék során történő adatkezelés célját megértette. A személyes adatokat a Szervező kizárólag a nyeremény kézbesítéséhez, és a nyeremény kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező a résztvevők személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben foglaltaknak megfelelően kezeli. A játékban a személyes adatkezeléssel érintett résztvevők az adatkezelőktől bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, továbbá kérhetik személyes adataik helyesbítését.

FELELŐSSÉG


A Nyereményjáték Szervezője kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a játékhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését. A Szervező a nyeremény postázása tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli. A nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a Szervező semmilyen formában nem felel. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálja. A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. A játékosok a játékban való részvétellel a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

Pilisvörösvár, 2022. szeptember 06.