Nyereményjáték!  - Max-Tech Solar
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 30.
2021. április 19.

Nyereményjáték! 

Részvételi feltételek

A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével készült. A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója (továbbiakban: “Szervező”) a MAX-TECH SOLAR Korlátolt Felelősségű Társaság (adószám: 27078664213).

A nyereményjátékban csak 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy regisztrálni, valamint a nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult. Szervező nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a saját adatait hibásan, vagy hiányosan adta meg. A nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyek hozzátartozói. A nyereményjátékban való részvétel a jelen szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a hivatalos Facebook oldalán.

A Játék időtartama

2021.04.19. 10.00 óra – 2021.05.04. 23.59 óra

Eredményhirdetés: a nyereményjátékban 1 nyertest sorsolunk ki azok között, akik a szabályzatnak megfelelően játszanak.A sorsolás időpontja: 2021.05.05. 10.00 óra
A sorsolás egy véletlenszerűséget használó algoritmussal történik.

Nyereményjáték lezárásának ideje

2021.05.04. 23.59 óra

Eredményhirdetés ideje: 2021.05.05. 10:30 óra
Eredményhirdetés közzététele: A Max-Tech Solar Facebook oldalán a nyertes kommentre adott válaszban.

A Játék menete

1. Kedvelni a Max-Tech Solar Facebook oldalát
2. Belinkelni az eredeti játék poszt alá azoknak a személyeknek a profiljait, akik a felhasználó szerint érdeklődnek a napelemes rendszerek iránt.

Nyeremény

A nyeremény egy darab Huawei GT classic okosóra (értéke: 40.000 forint).

A Szervező az ajándékváltoztatás jogát fenntartja. A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A nyertes játékosnak kötelessége 72 órán belül Facebook üzenetben felvennie a kapcsolatot a Szervezővel a nyeremény átvételének részleteiről. Abban az esetben, ha a nyertes 3 napon belül nem veszi fel Szervezővel a kapcsolatot, úgy helyette pótnyertes kerül kisorsolásra.

A Szervező az ajándékok tekintetében sem szavatosságot, sem garanciát nem vállal. A játék során megadott válasz megadásával a játékos tudomásul veszi, hogy a játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A válaszadást a játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező bármikor megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő játékos bármely okból nem felel meg a játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett játékost a játékból kizárhatja.

Nyereményekkel kapcsolatos esetleges díjfizetések

A jelen játékban részt vevő játékosokat a nyereménnyel kapcsolatosan NEM terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség. A nyeremény felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes játékost terhelik.

Adatkezelés

A játék adatfeldolgozója a Szervező, a MAX-TECH SOLAR Korlátolt Felelősségű Társaság. A játékban részt vevő személy, a játékban való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a játék során történő adatkezelés célját megértette. A személyes adatokat a Szervező kizárólag a nyeremény kézbesítéséhez, és a nyeremény kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező a résztvevők személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben foglaltaknak megfelelően kezeli. A játékban a személyes adatkezeléssel érintett résztvevők az adatkezelőktől bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, továbbá kérhetik személyes adataik helyesbítését.

Felelősség

A Nyereményjáték Szervezője kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a játékhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését. A Szervező a nyeremények postázása tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli. A nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a Szervező semmilyen formában nem felel. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálja. A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. A játékosok a játékban való részvétellel a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

Pilisvörösvár, 2021. április 19.