RRF- 6.2.1 pályázat  - Max-Tech Solar
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 30.
2021. november 11.

RRF- 6.2.1 pályázat 

Forrás: https://napelem.palyazat.gov.hu

Mire használható fel a megpályázható támogatás?

Az RRF- 6.2.1 „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” című pályázat keretében két különböző műszaki tartalom EGYIKÉRE igényelhető támogatás:

Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítése

Tetőszerkezetre helyezett napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje.

Kik pályázhatnak a támogatásra?

Pályázók köre: az adott ingatlanban (rész)tulajdonnal rendelkező nagykorú természetes személy(ek egyike) adhat be kérelmet, amennyiben az ingatlanban (rész)tulajdonnal rendelkező személy(ek) 2020. évi adóbevallásban szereplő együttes jövedelme egy főre vetítve nem haladja meg a 4,85 millió forintot. Azok a pályázatok részesülhetnek támogatásban, amelyek a tartalmi értékelésen minden értékelési szempontra megfelelt vagy nem releváns minősítést kapnak. Az egyes szakaszokra benyújtott pályázatokat a tartalmi értékelésen kapott pontszám alapján csökkenő sorrendbe szükséges rendezni.

Mivel szerezhetőek plusz pontok?

Plusz pontok járnak az ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévüket be nem töltött személyek száma szerint (nincs gyermek: 1 pont, 1 gyermek: 2 pont, 2 gyermek: 3 pont, 3 vagy több gyermek: 4 pont). További plusz pontok járnak térségre lebontva (nem kedvezményezett: 1 pont, ha csak kedvezményezett járás: 2 pont kap, ha fejlesztendő járásnak minősül: 3 pont).

Mekkora a támogatás intenzitása?

Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás intenzitása 100%, az elnyerhető támogatás a napelem tetőre szerelésekor legfeljebb bruttó 2 900 000 forint lehet, a tetőszerkezetre helyezett napelemes rendszer létesítésére, a fűtési rendszer elektrifikálására hőszivattyúval, a villamosenergia tároló beépítésére és nyílászáró cseréjére legfeljebb bruttó 11 300 000 Ft lehet. Az egy pályázó által igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke a pályázat által érintett ingatlan műszaki állapota és a megvalósításra kerülő műszaki kombináció mentén változik.

Mikortól lehet pályázni a támogatásra?

A támogatásban várhatóan 34.920 család részesül. A pályázatokat 4 ütemben, megyénként eltérő beadási időpontokkal, fix megyei támogatási keretre lehet benyújtani. Az első beadás 2021. december 6-tól kezdődik megyénként ütemezetten.

Mekkora napelem rendszer telepíthető a támogatás keretén belül?

A napelem rendszer maximális pályázat útján felszerelhető mérete 5kWp, azonban névleges teljesítménye nem haladhatja meg az előző évi fogyasztás kWh-ban kifejezett értékének 1100-al elosztott értékét. Amennyiben a fogyasztás nem állapítható meg (pl. költözés, korábban nem lakott ingatlan), akkor energetikai tanúsítvánnyal lehet alátámasztani a fogyasztást.

A napelemes rendszer telepítéséhez szükséges engedélyezési eljárást, a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított:

• fázisbővítés nélküli beruházásoknál 6 hónapon,

• fázisbővítéssel járó beruházásoknál 12 hónapon belül meg kell indítani a szolgáltatónál.

Napelem rendszer telepítésénél a Kedvezményezettnek, a beruházást a támogatói okirat hatálybalépésétől számított 14 hónapon belül kell végrehajtania legkésőbb 2026. június 30- ig. A beruházás ellenőrzésére, a fenntartási kötelezettségtől számított 3 évig van joga az állami szerveknek.

Milyen esetekben nem nyújtható be a támogatás?

TELJES társasház korszerűsítésére (a lakástulajdonosok külön-külön, egyedileg pályázhatnak saját ingatlanuk felújítására).
Pályázat benyújtásának időpontjában már meglévő napelemes rendszer bővítésére, cseréjére, korszerűsítésére.

Ugyanazokra a munkákra, melyeket – az államháztartás alrendszereiből nyújtott vagy uniós támogatási forrásból – a jelen pályázatban megjelölt támogatható tevékenységekkel azonos tartalommal végeztek el és a korábbi pályázatban megvalósított beruházás átadás- átvétele a jelen pályázatban szereplő beruházás megvalósítását megelőző 10 évben történt meg.

Fűtéskorszerűsítésre nem, de csak napelemre nyújtható támogatás azon ingatlan korszerűsítéséhez, amelyben a beruházással érintett ingatlanban a pályázat benyújtásakor található fűtött és fűtetlen teret elválasztó nyílászárók legalább fele megfelel a hatályos jogszabályban foglalt követelményértékeknek.

A hálózatra nem kapcsolódó, szigetüzemben működő napelemes rendszerek telepítésére, illetve talajra telepített napelemes rendszer kialakítása.

Bővebb információk:
Zehetmayer Ferenc, villamosmérnök
 +36/20-486-2533
 zehetmayer.ferenc@maxtechsolar.hu